Opprettet : 21.01.2020

Mva-kompensasjon for sammenslåtte kommuner

KommuneHvordan skal ny, sammenslått kommune dokumentere mva-kompensasjonskrav for skattemelding for 6. termin når fakturaene er stilet til kommune som ikke lenger eksisterer etter 1.1.2020?

Skattemeldingen

Kravene gjelder regnskapsåret 2019 og for kommuner som er berørt av sammenslåinger, er det den nye kommunen som skal sende inn skattemeldingen. Denne har nytt organisasjonsnummer og fakturaen det kreves mva-komp for, lyder trolig på den gamle kommunens navn. Da må ny kommune dokumentere sammenslåingen ved innsending av kravet.

Justeringsrett og justeringsplikt

På merverdiavgiftskompensasjonsrettens område følger det av kompensasjonsloven, at det ikke skal justeres for kompensert merverdiavgift ved overdragelse av bygg, anlegg eller annen fast eiendom som følge av vedtak om sammenslåing eller deling.

På merverdiavgiftsrettens område vil en kommunesammenslåing kunne innebære en overdragelse av kapitalvarer i merverdiavgiftslovens forstand. I slike tilfeller vil merverdiavgiftslovens alminnelige regler for justering, komme til anvendelse. Merverdiavgiftsloven regulerer justeringsplikten- og retten ved overdragelse av kapitalvarer. Merverdiavgiftsforskriften regulerer registrerings- og dokumentasjonsplikten, ved overføring av henholdsvis justeringsplikten og justeringsretten.

Det eneste unntaket fra justeringsplikten på merverdiavgiftsrettens område i forbindelse med kommunesammenslåing, finnes i merverdiavgiftsloven og gjelder overdragelse av kommunale vann- og avløpsanlegg.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no