Opprettet : 07.11.2019

Effektivisering av regnskapsarbeidet

KommuneÅ føre regnskap for en kommune, krever en betydelig oversikt over hva kommunen driver med, samt i hvilke sammenhenger en aktivitet av økonomisk betydning er benyttet. Å kontere en faktura riktig med én gang, kan spare både tid og penger - og ikke minst frustrasjon.

Kommunene fører sitt regnskap etter kommuneloven med tilhørende forskrifter, og rapporterer årlig aktivitet og ressursbruk i henhold til  KOSTRA rapporteringsforskrift. Fra regnskapsåret 2020, skal kommunens regnskap føres etter den nye kommuneloven. Nå er også KOSTRA-forskriften oppdatert i henhold til denne. 

Unrecognizable data administrator accessing a patient personal health record. Information technology and healthcare concept for electronic medical reporting system, remote access to health records.

Ny kommunelov

Ny kommunelov  innebærer noen endringer i dagens KOSTRA-arter og -funksjoner samt endringer i balansekonti for kommuner og fylkeskommuner. For å sikre riktig kontering allerede fra dag én i det nye året, må kommuner og fylkeskommuner innarbeide endringene før nyttår. Det er også en stor fordel å alltid ha oppdatert og lett tilgjengelig informasjon, for hvordan en anskaffelse skal konteres, både med tanke på KOSTRA-arter, KOSTRA-funksjoner, og ikke minst mva-koder. 

Tilgjengelig verktøy

Departementet oppfordrer i KOSTRA hovedveilederen “til at kontoplanen dokumenteres, og at det utarbeides rutiner og beskrivelser for bruk av kontoplanen. Dette bidrar til opplæring av nye medarbeidere og til at kontoplanen brukes på en ensartet måte i kommunens eller fylkeskommunens virksomheter, også over tid.”

Det finnes flere tilgjengelige verktøy for slik dokumentasjon, og ett av de er KOSTRAhjelp.
KOSTRAhjelp er tilgjengelig for alle som skal kontere, anvise og/eller attestere en faktura i kommuner og fylkeskommuner. Bruk av dette verktøyet sikrer at du alltid har oppdatert oppslag. Det igjen bidrar til færre feil og reduserer unødig  tidsbruk, som følge av utdatert eller manglende kunnskap om regnskapsføring.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no