Opprettet : 21.11.2022 | Sist oppdatert : 16.11.2022

Har dere besluttet eller vurderer dere å gå over til IFRS?

WebinarI dette webinaret deler EY og DIB tips og praktisk informasjon som du kan dra nytte av, ved førstegangsimplementering av IFRS.

Dette webinaret er gjennomført. Se opptaket fra webinaret.

Tid: Fredag 9. desember kl 09 – 10

 

Et foretak som skal bytte fra GRS til IFRS må følge IFRS 1 «Førstegangsanvendelse av IFRS». IFRS 1 angir blant annet hvilken informasjon foretaket må gi i sitt første IFRS-finansregnskap, krav til omregning av balansen retrospektivt og unntakene fra retrospektiv omregning.

Vi går gjennom stegene i overgangsprosessen. Du får høre EYs erfaringer fra ulike oppdrag der de har bistått selskaper med overgangen til IFRS, og DIB vil vise deg praktiske verktøy som kan være til hjelp i både planleggingsfasen, overgangsprosessen og den løpende IFRS-rapporteringen.

Foredragsholdere:

bilde av beate

 

Beate Bjørnskau Heimdal er fagsjef i DIBkunnskap AS og ansvarlig for IFRS- og GRS-innholdet i dib. Hun har også lang erfaring fra praktisk bruk av IFRS-regelverket i konsernrapporteringen i Posten Norge.

 

lars Hunskaar

 

Lars Mørch Hunskaar er Director i EY sin avdeling for IFRS rådgivning og også en del av EY sin nordiske fagavdeling for IFRS. Lars har lang erfaring fra implementering av IFRS og er en av EY sine ledende eksperter på området.

 

 

 

Arrangør

DIBkunnskap utvikler og leverer dib – et ledende kunnskaps- og arbeidsflytverktøy for alle som jobber med regnskap, økonomi og selskapsrett. Over 60% av selskapene som er notert på Oslo Børs bruker dib for å få oversikt over og holde seg oppdatert på IFRS regelverket. www.dib.no

Samarbeidspartner 

EYs formål er Building a better working world. Innsikten og tjenestene vi leverer er med på å bygge tillit til kapitalmarkedene og til økonomier over hele verden. Vi utvikler dyktige ledere som samarbeider for å innfri våre løfter til våre interessenter. På den måten spiller vi en viktig rolle i å bygge en bedre verden for våre ansatte, for våre kunder og for våre lokalsamfunn.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no