Opprettet : 09.11.2021 | Sist oppdatert : 09.11.2021

Lov om register over reelle rettighetshavere

SelskapsrettDen 1. november 2021 trådte deler av Lov om register over reelle rettighetshavere i kraft.

Formålet med de nye reglene er å øke tilgjengeligheten til og åpenheten om opplysninger om eierskap til og kontroll over foretak. Hittil har noe informasjon om eiere vært tilgjengelig via aksjeeierbøker og Foretaksregisteret, men opplysningene er fragmentert og ikke allment tilgjengelige. Håpet er at med bedre tilgang til slik informasjon skal det bli enklere å forfølge lovbrudd og dempe misbruk av foretak til hvitvasking og annen kriminalitet. De nye reglene gjennomfører deler av EUs 4. og 5. hvitvaskingsdirektiv.

Reglene går i korthet ut på at alle norske foretak som driver virksomhet i eller er registrert i Norge må innhente og registrere opplysninger om sine reelle rettighetshavere.

Når Brønnøysundregistrene får på plass en teknisk løsning for registrering, skal alle opplysningene om reelle rettighetshavere registreres der, men inntil videre må de registreringspliktige opprette sitt eget interne register.

En mer presis gjennomgang av reglene følger i sjekklisten du finner i dib, prøv dib kostnadsfritt.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no