Opprettet : 15.10.2019

Endringer i aksjeloven

Bank og finans SelskapsrettLovendringene som ble vedtatt i juni og desember 2018, trådte i kraft på ulike tidspunkt i 2019.

– Færre minstekrav til vedtektene – i kraft 1.3.2019

– Daglig leders rapporteringsplikt til styret blir teknologinøytral – i kraft 1.1.2019

Få oversikt over alle endringene, hva de innebærer og når de trer i kraft. Prøv dib.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no