Opprettet : 21.10.2019

Kontantsalgsjekklisten gir god oversikt over nye krav

RegnskapAlle bokføringspliktige med kontantsalg som har krav til å bruke kassasystem, må sørge for at kassasystemet tilfredsstiller kravene som ble innført 1. januar 2019.

Leverandører av kassasystem har helt siden 2017 måtte følge kravene i kassasystemloven og kassasystemforskriften, for å ha tillatelse til å selge kassasystemene sine. Fra 1. januar 2019 ble alle bokføringspliktige som har kontantsalg, pålagt å benytte et produkterklært kassasystem som tilfredsstiller kravene til kontantsalg i bokføringsreglene. Kontantsalg vil si at varer eller tjenester selges og gjøres opp med en gang ved bruk av kontanter, betalingskort eller mobile betalingsløsninger som for eksempel Vipps. 

Endringene i kassasystemregelverket kom som en følge av et ønske, om å bekjempe svart økonomi og å sikre en mer rettferdig beskatning i bransjer med kontantsalg. Det nye regelverket skal gjøre det vanskeligere å manipulere kassasystem, og unndra kontantsalg fra skatte- og avgiftsberegning. 

Dersom den bokføringspliktige ikke følger kravene til registrering og dokumentasjon av kontantsalg i bokføringsregelverket, kan det ilegges et overtredelsesgebyr på 10 rettsgebyr, kr 11 500 i 2019. Ved gjentatte overtredelser innen tolv måneder fra ileggelse av overtredelsesgebyr, skal gebyret utgjøre 20 rettsgebyr, kr 23 000 i 2019.

I dib har vi laget en kontantsalgsjekkliste som er et godt verktøy når du skal sjekke at du oppfyller kravene knyttet til kontantsalg, herunder krav til kassasystemet. Prøv dib og få tilgang til kontantsalgsjekklisten.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no