Opprettet : 04.10.2021 | Sist oppdatert : 04.10.2021

Vi søker Fagansvarlig Kommuneregnskap

PressemeldingDIBkunnskap søker etter en Fagansvarlig Kommuneregnskap for å styrke satsningen mot kommunene ytterligere. Rollen er en del vår svært kompetente fagavdeling på til sammen 10 personer. Fagavdelingen består av spesialister innen økonomi, regnskap, revisjon, selskapsrett og personal.

DIBkunnskap AS favner gjennom sine ulike kunnskapsdatabaser stadig større del av markedet for oppslagsverk innenfor økonomi, regnskap, revisjon, selskapsrett og personal. Det skybaserte kunnskapsverktøyet tilbys til kunder i privat og offentlig sektor.

Selskapet ble etablert i 1995 og har 36 ansatte. DIBkunnskap AS holder til i flotte lokaler i vannkanten på Lysaker Brygge. Selskapet ble en del av Karnov Group fra januar 2021, en markedsledende leverandør av juridiske kunnskapsløsninger i Danmark og Sverige.

Produktporteføljen består i dag av dib, Kontohjelp og Kostrahjelp som til sammen har over 23 000 profesjonelle brukere innen økonomi, regnskap og revisjon. Vi samarbeider med ledende revisjons- og advokatselskaper i Norge for å sikre markedets beste kvalitet. Vi har også vår egen teknologiavdeling bestående av utviklere og designere som sørger for at vi leverer moderne og brukervennlige løsninger.

 

DIBkunnskap søker nå etter en Fagansvarlig Kommuneregnskap for å styrke satsningen mot kommunene ytterligere. Rollen er en del DIBkunnskap sin svært kompetente fagavdeling på til sammen 10 personer. Fagavdelingen består av spesialister innen økonomi, regnskap, revisjon, selskapsrett og personal.

Vi søker deg som brenner for kommuneregnskap og som liker å holde deg oppdatert. Du er god til å formidle kunnskap, og veileder andre på en pedagogisk måte. Stillingen er selvstendig og rapporterer til daglig leder.

 

De viktigste arbeidsoppgavene vil være å:

 • holde deg oppdatert på endringer i lover og regler relatert til den finansielle rapporteringen i kommunene
 • løpende oppdatere og utvikle nytt innhold i dib innenfor kommuneregnskap, kontering og rapportering i henhold til KOSTRA, samt MVA-kompensasjon
 • utvikle relevante verktøy – maler og sjekklister innenfor egne og tilgrensende fagområder.
 • veilede kunder i bruk av innhold og verktøy i dib
 • delta som fagperson i kundemøter og salgspresentasjoner mot potensielle kunder
 • være en ressursperson overfor samarbeidspartnere
 • samarbeide tverrfaglig med kolleger i fagavdelingen

 

Kompetanse:

 • God kunnskap om kommuneregnskap, derunder inngående kunnskap om regler knyttet til sentrale temaer innenfor budsjett, regnskap og årsavslutning i kommunen (forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning samt kommunale regnskapsstandarder)
 • Spesifikk kompetanse knyttet til KOSTRA – hovedveileder og praktisk bruk av denne
 • Det er også en fordel med erfaring fra, og kompetanse om, MVA kompensasjonsloven
 • Gode skriftlige formuleringsevner om både teoriske og praktiske temaer

 

Ideell bakgrunn:

 • regnskapssjef i en kommune
 • seksjonsleder for regnskap i en kommunal virksomhet
 • person som har hatt særskilt ansvar for KOSTRA-rapportering eller bruk av art og funksjoner i KOSTRA-rapportering i en kommune eller kommunal virksomhet
 • ressurs i KS (Kommunenes sentralforbund), rådgivningsselskaper eller undervisningsmiljøer med kompetanse om kommunaløkonomi og -regnskap

 

Erfaring:

 • Bør ha 8-10 års relevant arbeidserfaring, men ikke nødvendigvis bare fra kommunal sektor.
 • Bør ha erfaring fra 3-4 årsoppgjør i en kommune eller kommunal virksomhet.
 • Fordel med erfaring fra årsoppgjør etter regler i ny kommunelov med forskrifter, som trådte i kraft 1.1.2020.
 • Erfaring med å forstå teoretisk grunnlag og finne praktiske løsninger som ligger innenfor gjeldende regelverk
 • Stillingen har ikke personalansvar, men et rent fagfokus

 

Hva tilbyr vi?

Hos oss blir du del av et sterkt og profesjonelt fagmiljø med stor takhøyde.  Du vil få utviklet deg faglig, og gis mulighet til kontinuerlig kompetanseheving.

DIBkunnskap har en varm, inkluderende og tolerant kultur. Vi tar mål av oss om å være pålitelige og engasjerte overfor hverandre og våre omgivelser. Kvalitet er vår grunnmur, og vi skaper gode og praktiske løsninger for våre kunder. Vi tilbyr flotte lokaler på Lysaker Brygge, gratis parkering og konkurransedyktige betingelser.

Søknadsfrist snarest, søknader behandles fortløpende. Har du spørsmål til stillingen, vennligst kontakt Capus ved Johannes Westersø eller Anders Kihle.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no