Opprettet : 15.11.2019

KOSTRA hovedveileder 2020

KommuneNy kommunelov med tilhørende forskrifter gjeldende fra 1.1.2020 medfører flere endringer i Kommune-STat-RApportering (KOSTRA). KOSTRA hovedveilederen for regnskapsåret 2020 er nå klar og kommunene må sørge for å oppdatere sine budsjett- og regnskapsprogrammer i tråd med veilederen før nyttår.

Flere endringer i 2020 som følge av ny kommunelov

Kommunenes og fylkeskommunenes regnskaper for 2020 skal føres etter ny kommunelov med tilhørende forskrifter, veiledere og standarder. Ny rapporteringsforskrift er vedtatt og gjelder fra og med 2020-regnskapet.

KOSTRA hovedveilederen 2020 gir deg en oversikt over alle KOSTRA-arter, -funksjoner og balanseposter som skal benyttes ved kommunens budsjettering og regnskapsføring. Er grunnlagsjobben gjort riktig, vil rapporteringen gjøres bare en gang, og du vil kunne hente ut riktige KOSTRA-tall hos SSB når de publiseres.

Veilederen for 2020 har endringer på flere områder enntidligere år, og vi har laget en kortfattet oversikt over nye og utgått arter og funksjoner fra 2020.

DIB har med utgangspunkt i KOSTRA hovedveilederen og mva-håndboken laget et oppslagsverktøy – KOSTRAhjelp. KOSTRAhjelp gir deg svar på det meste når det gjelder budsjettering, kontering og mva-behandling. Verktøyet er alltid oppdatert, har tusenvis av søkeord som gir treff på art og funksjon og hjelper deg med vurderinger i forhold til mva-spørsmål.

Regnskapet for kommuner og fylkeskommuner gir viktig grunnlag for nøkkeltall i KOSTRA – som igjen er grunnlag for politiske prioriteringer og beslutninger om kommende års budsjett. Da er det viktig at regnskapet som sendes inn til SSB er korrekt.

Andre temaer fra KOSTRA hovedveilederen og fra regnskap- og økonomiregelverket som regulerer kommunesektoren er gjort lettfattelig og lett søkbart i DIB. Her finner du også sjekklister for momsbehandling, årsregnskap, avstemmingsskjemaer mv særlig rettet mot kommunal sektor og mva-kompensasjonsberettiget virksomhet.  Prøv dib i dag. 

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no