Opprettet : 28.10.2020 | Sist oppdatert : 28.10.2020

Slik sikrer Ålesund kommune rett mva-behandling og kontering i kommunen

Kommune KundecaseI forbindelse med kommunesammenslåingen i januar 2020, valgte nye Ålesund kommune å anskaffe dib kommune og KOSTRAhjelp til ansatte innen økonomi og regnskap i kommunen. Med de nye verktøyene blir kommunens ansatte mer selvstendige og finner raskere svar på problemstillinger knyttet til mva-kompensasjon og rett kontering.

I 2020 ble Ålesund, Haram, Sandøy, Skodje og Ørskog kommuner slått sammen til Ålesund kommune. Ålesund kommune har en regnskap- og økonomiavdeling på rundt 25 personer. De er en støttefunksjon for alle virksomheter i kommunen. I en stor kommune, og ikke minst i en ny sammenslått kommune, har det vært en utfordring å rekke over alle sentrale oppgaver samtidig som de skal bistå alle virksomhetene med riktig kontering og mva behandling.

«Moms er ett område med mange innfløkte problemstillinger, som er vanskelig å navigere i og vanskelig å finne svar på. Moms er et typisk område vi bruker dib kommune til. I dib kommune og KOSTRAhjelp finner vi raskt frem til konkrete svar som gir et godt grunnlag for riktig momsbehandling. Dette effektiviserer vår hverdag.» Bitten Nygård Finnøy | Økonomikonsulent | Ålesund kommune

For at en kommune skal avlegge et korrekt regnskap, er det viktig at alle ledd i konteringsarbeidet har kunnskap om kontoplanen og hvilke arter, funksjoner og mva-koder som skal benyttes ved kjøp og salg av varer og tjenester. Ålesund kommunes regnskapskontor bruker mye tid på henvendelser fra virksomhetene i kommunen knyttet til rett kontering. Innkjøpet av dib kommune og KOSTRAhjelp gir Ålesund kommune sin regnskap- og økonomiavdeling muligheten til å være gode rådgivere, samt effektivisere hverdagen med gode sjekklister og maler. Det gir også alle virksomhetene i kommunen tilgang til et nyttig verktøy der de, raskt kan finne aktuell informasjon om riktig konto, tjenesteområde og momskode, i tillegg til anbefalt konto i kommunens egen kontoplan.

«Vi får stadig henvendelser om konteringer og enkle spørsmål om momskoder. Her svarer vi selvfølgelig alle våre brukere, samtidig som vi henviser til KOSTRAhjelp slik at virksomhetene kan bli mer selvstendige. Vi har stadig flere virksomheter i kommunen som tar dette i bruk og de aller fleste opplever at det er lett å finne frem, og da kan vi på regnskap bruke mer av vår tid på andre arbeidsoppgaver» Ole Kristian Arntsen | regnskapssjef | Ålesund kommune

Ålesund kommune har gjort en god jobb med å informere ansatte i virksomhetene i kommunen om at de har tilgang til disse verktøyene. Blant annet, har de lagt ut korte og informative opplæringsvideoer, som dib har laget, på intranettet. Videre minner økonomiavdelingen ofte om at brukerne har tilgang til KOSTRAhjelp når de får spørsmål om mva og kontering fra virksomhetene i kommunen.

Dib kommune er et bredt oppslags- og arbeidsverktøy som dekker sentrale problemstillinger innenfor økonomi og regnskap. Brukerne finner også mange nyttige sjekklister, maler og veiledninger som er løpende oppdatert med endringer og bidrar til at de sparer tid og sikrer kvalitet på regnskapet.

KOSTRAhjelp er en effektiv måte å sørge for at virksomhetene i kommunen konterer riktig og likt, slik at en unngår feil i regnskapet gir et godt sammenlikningsgrunnlag for kommunen.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no