Opprettet : 14.10.2019

Nedskrivningstesting av goodwill – oppdatert status

IFRSIASB har kommet med en statusorientering i prosjektet som vurderer nedskrivningstesting av goodwill. Her får du informasjon om deres foreløpige konklusjoner og hvordan du kan bidra ved å kommentere på det kommende diskusjonsnotatet.

Goodwill og nedskrivningstesting – en oppdatering

Et lite flertall i IASB (8 av 14 stemmer) mener at å reintrodusere amortisering av goodwill ikke vil gi vesentlig bedre informasjon til regnskapets interessenter. Siden flertallet var så lite ønsker de interessentenes tilbakemelding på dette punktet, og da særlig å få frem nye argumenter for og i mot som kan bringe diskusjonen, som har pågått i flere år, videre.

IASB har videre trukket noen foreløpige konklusjoner i statusen per september 2019, derunder:

  • Det er ikke mulig å lage nedskrivningstester så mye mer effektive i å identifisere nedskrivningsbehov enn de er i dag.
  • Kostnaden ved og kompleksiteten i testingen kan imidlertid reduseres ved å fire på kravet om obligatorisk årlig nedskrivningstesting av goodwill samt å forenkle noen av kravene knyttet til å estimere bruksverdien.
  • IASB har også foreløpig konkludert på hvordan noteinformasjon knyttet til oppkjøp kan forbedres. Nedskrivningstest av goodwill er egentlig en test av hele den kontantgenererende enheten goodwillen tilhører og ikke en direkte test av goodwillen. Med dette som bakgrunn utforsker IASB muligheten til å forbedre informasjonen som gis rundt oppkjøpet og etterfølgende resultater, derunder å gi informasjon om hvilke synergier som forventes fra oppkjøpet, ledelsen målsetning med oppkjøpet og hvordan ledelsen vil følge opp disse målene i den interne rapporteringen (hva skal det rapporteres på). De eksterne regnskapsbrukerne skal altså få den samme informasjon som ledelsen bruker når de følger opp investeringene, og dersom ledelsen ikke følger opp investeringene er dette også viktig informasjon for interessentene.

Les mer om statusorienteringen fra IASB , og oppsummert informasjon om prosjektet. Se også  temaet om nedskrivning av anleggsmidler, og våre sjekklister og maler for nedskrivningstesting av goodwill, derunder malen for nedskrivningstesting i dib. Prøv dib i dag. 

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no