Sist oppdatert : 07.10.2019

Reglene for personalrabatter og gaver

Skatt og mvaEndringer i reglene for personalrabatter og gaver i arbeidsforhold som ble vedtatt i april, gjelder fra 1. januar 2019. For personalrabatter på persontransporttjenester gjelder endringene først fra 1. juli.

Følgende forhold er skattefrie:

Gaver i arbeidsforhold annet enn pengebeløp:

 • Gave til ansatte med 20 og 30 års tjenestetid = 8 000 kroner
 • Jubileums- eller oppmerksomhetsgaver = 4 000 kroner
  • Bedriften er 25 år eller noe som kan deles på 25
  • Ansatte gifter seg
  • Ansatt blir 50 år, og deretter hvert tiende år
  • Ansatte slutter etter minst 10 år i bedriften eller går av med pensjon

Andre gaver til en verdi av inntil 2 000 kroner per år

Personalrabatter:

 • Rabatten kan være opp til 100% med en beløpsgrense på inntil 8 000 kroner. Varene må omsettes i virksomheten eller i et annet selskap i samme konsern.
 • De samme reglene gjelder der den ansatte mottar samme type tjenester eller varer fra arbeidsgivers kunde eller leverandør.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no