Opprettet : 13.11.2019 | Sist oppdatert : 10.04.2024

Fravalg av revisjon

Fagartikler Revisjon SelskapsrettAksjeselskaper og en rekke andre foretak kan velge bort revisjon av årsregnskapet for inneværende regnskapsår eller senere.

Følgende vilkår må være oppfylt:

  • driftsinntektene er mindre enn 7 millioner kroner,
  • selskapets balansesum er mindre enn 27 millioner kroner, og 
  • gjennomsnittlig antall ansatte overstiger ikke 10*) årsverk

Årsregnskapet for fjoråret (2023) må vise størrelser under terskelverdiene i aksjeloven § 7-6, nr. 1 og 2, for at selskapet kan velge bort revisjon for inneværende år (2024). Vilkårene gjelder også for andre foretakstyper som for eksempel ansvarlig selskap, selskap med delt ansvar og norskregistrert utenlandsforetak (NUF).

*)For enkeltpersonforetak, foreninger og ideelle organisasjoner er grensen for gjennomsnittlige antall ansatte 20 årsverk.

Enkelte virksomhetstyper har likevel ikke mulighet til å fravelge revisjon da revisjonsplikten er fastsatt i særlovgivning. Dette gjelder blant annet regnskapsførere, revisorer, eiendomsmegler, advokater og apotekere. I et konsern kan et morselskap bare beslutte å unnlate revisjon, dersom vilkårene etter første punkt er oppfylt for konsernet sett som en enhet.

Det er generalforsamlingen i aksjeselskapet eller årsmøtet i andre foretaksformer som kan beslutte at årsregnskapet ikke skal revideres. Ved nystiftelse av aksjeselskaper kan stifterne la være å velge revisor i stiftelsesdokumentet.

Dersom fravalg av revisjon er besluttet, skal det uten ugrunnet opphold sendes inn melding til Foretaksregisteret. Meldingen må være mottatt ved registeret få dager etter vedtak i beslutningsorganet. Det er først når fravalget er registrert, at det blir gjeldende.

I dib finner du ytterligere informasjon om fravalgsordningen, samt maler til bruk i denne anledning. Prøv dib i dag.

kvinne med penn og ringpermer

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no