Opprettet : 13.11.2019 | Sist oppdatert : 08.05.2023

Fravalg av revisjon

Fagartikler Revisjon SelskapsrettAksjeselskaper og en rekke andre foretak kan velge bort revisjon av årsregnskapet for inneværende regnskapsår eller senere.

Følgende vilkår må være oppfylt:

  • driftsinntektene er mindre enn 7 millioner kroner,
  • selskapets balansesum er mindre enn 27 millioner kroner, og 
  • gjennomsnittlig antall ansatte overstiger ikke 10*) årsverk

Terskelverdiene i aksjeloven § 7-6, nr. 1 og 2 må være oppfylt i henhold til årsregnskapet for siste regnskapsår, som vil si året før det inneværende året. Vilkårene gjelder også for andre foretaksformer som for eksempel ansvarlig selskap, selskap med delt ansvar og norskregistrert utenlandsforetak (NUF). *)For enkeltpersonforetak, foreninger og ideelle organisasjoner er grensen for gjennomsnittlige antall ansatte 20 årsverk.

Enkelte virksomhetstyper har likevel ikke mulighet til å fravelge revisjon da revisjonsplikten er fastsatt i særlovgivning. Dette gjelder for eksempel , blant annet regnskapsførere, revisorer, eiendomsmegler, advokater og apotekere. I et konsern kan et morselskap bare beslutte å unnlate revisjon, dersom vilkårene etter første punkt er oppfylt for konsernet sett som en enhet.

Det er generalforsamlingen i aksjeselskapet eller årsmøtet i andre foretaksformer som kan beslutte at årsregnskapet ikke skal revideres. Ved nystiftelse av aksjeselskaper kan stifterne la være å velge revisor i stiftelsesdokumentet.

Dersom fravalg av revisjon er besluttet, skal det uten ugrunnet opphold sendes inn melding til Foretaksregisteret. Meldingen må være mottatt ved registeret få dager etter vedtak i beslutningsorganet. Det er først når fravalget er registrert, at det blir gjeldende.

I dib finner du ytterligere informasjon om fravalgsordningen, samt maler til bruk i denne anledning. Prøv dib i dag.

kvinne med penn og ringpermer

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no