Opprettet : 07.10.2019 | Sist oppdatert : 08.03.2024

Spørsmål og svar om prøvetid

Fagartikler Lønn og personalPrøvetid i et arbeidsforhold benyttes til å vurdere arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglig dyktighet og pålitelighet. I prøvetiden skal arbeidsgiver sørge for nødvendig veiledning, opplæring og oppfølging av den nyansatte. Tilsvarende skal arbeidstaker få mulighet til å vurdere om han eller hun trives i stillingen, og på arbeidsplassen. Avtale om prøvetid må avtales skriftlig for å være gyldig. Vi har samlet noen vanlige spørsmål og svar om prøvetid.

Hvor lenge varer prøvetiden?

Prøvetiden i et arbeidsforhold kan ikke vare lenger enn seks måneder. Seks måneders prøvetid er det vanligste, men det kan også avtales kortere prøvetid.

Kan prøvetid forlenges?

Ja, prøvetiden kan forlenges dersom disse forutsetningene er til stede:

  • Arbeidstaker har hatt fravær i prøveperioden og fraværet skyldes arbeidstakeren, og ikke arbeidsgiveren. Fraværsgrunner kan være for eksempel sykdom eller foreldrepermisjon. Det bør være snakk om fravær av en viss varighet.
  • Arbeidsgiveren har ved ansettelsen skriftlig orientert arbeidstaker om adgangen til å forlenge prøvetiden, som regel i arbeidsavtalen.
  • Arbeidsgiver har gitt skriftlig beskjed om at prøvetiden forlenges før det opprinnelige tidspunktet for utløpet av prøvetiden.

Prøvetiden kan ikke forlenges mer enn det som tilsvarer lengden av fraværet.

Kan midlertidig ansatte ha avtale om prøvetid?

Ja, arbeidsmiljølovens regler om prøvetid gjelder både ved faste og midlertidige ansettelser. Avtale om prøvetid har størst betydning i arbeidsforhold av en viss varighet. Ved kortere arbeidsoppdrag er det naturlig med en kortere prøvetid enn 6 måneder. Fra 1. juli 2024 kommer det en lovendring om at det ved midlertidige ansettelser ikke kan avtales prøvetid som overstiger halvparten av ansettelsesforholdets varighet.

Hvis arbeidstaker går fra å være midlertidig til fast ansatt, skal det da være ny prøvetid?

Som hovedregel er det ikke anledning til å avtale ny prøvetid hos samme arbeidsgiver, for eksempel om en arbeidstaker går fra midlertidig til fast stilling. Det er kun når arbeidstaker blir overført til en ny stilling, med nye arbeidsoppgaver som stiller vesentlig andre krav til arbeidstakeren, at ny prøvetid kan avtales.

Er arbeidstaker ansatt i bedriften i prøvetiden?

Ja, man er ansatt fra første arbeidsdag, selv om det er avtalt prøvetid. Det er altså ikke nødvendig for arbeidsgiver å bekrefte arbeidsforholdet når prøvetiden er over. Det skal heller ikke skrives ny arbeidskontrakt.

Er det enklere å si opp noen som er i prøvetid?

I prøvetiden er det en noe enklere å avslutte arbeidsforholdet. Dette har sammenheng med prøvetidens formål. I prøvetiden skal arbeidsgiver prøve arbeidstakers egnethet for stillingen og avklare om han eller hun har forutsetninger og kompetanse til å mestre arbeidet. Det er anledning til å avslutte et arbeidsforhold i prøvetiden på grunn av den nyansattes manglende:

  • tilpasning til arbeidet
  • faglig dyktighet eller
  • pålitelighet

 

Et sentralt moment i vurderingen om det er grunnlag for å si opp en arbeidstaker grunnet tilpasning til arbeidet eller faglig dyktighet, er om arbeidstaker har fått nødvendig opplæring og oppfølging. For en nyansatt tar det litt tid å komme inn i stillingen, og har ikke opplæringen og oppfølgingen vært tilfredsstillende vil oppsigelsen kunne bli kjent ugyldig. Merk at arbeidsgiver må følge de samme saksbehandlingsreglene som ved oppsigelse utenfor prøvetiden.

Hvor lang er oppsigelsesfristen i prøvetiden?

Hvis ikke annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale, er oppsigelsesfristen 14 dager. Fristen løper fra den dagen oppsigelsen har kommet frem til arbeidstaker, eventuelt til arbeidsgiver. Det kan avtales både kortere og lengre oppsigelsestid enn 14 dager i prøvetiden.

Prøvetid i arbeidskontrakt, hva skal med?

Om dere ønsker at den ansatte skal ha prøvetid må det i arbeidskontrakten som minimum stå:

  • at det er avtalt prøvetid og
  • prøvetidens lengde

 

Arbeidskontrakten bør også angi:

  • muligheten til å forlenge prøveperioden dersom arbeidstaker er fraværende i prøveperioden
  • oppsigelsesfrist i prøvetid.

 

Les mer om hva dib kan hjelpe deg med  innen lønn og personal

Relaterte artikler
babyhånd
08.03.2022

Foreldrepermisjon- tips til arbeidsgivere

Fagartikler
Lønn og personal

I denne artikkelen får du tips om hva du som arbeidsgiver bør være oppmerksom på når en arbeidstaker skal ut i foreldrepermisjon.

ferie illustrasjon, kamera, kokosnøtt solbriller , bok og skjerf
11.03.2024

Spørsmål og svar om ferie

Fagartikler
Lønn og personal

Hvem bestemmer når ferien skal tas? Kan arbeidstaker kreve ferie i oppsigelsestiden? Her får du svar på de 10 vanligste spørsmålene om ferie.

servitør
01.02.2024

Dette må du vite når du ansetter midlertidig

Fagartikler
Lønn og personal

Arbeidsmiljøloven oppstiller flere krav til bruken av midlertidige ansettelser, herunder vikarer. Vi har listet opp 8 punkter arbeidsgiver må ta hensyn til når det ansettes midlertidig.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no