Opprettet : 27.03.2020 | Sist oppdatert : 15.04.2024

Skattemeldingen for inntektsåret 2023 – slik gjør du

Fagartikler Skatt og mvaSkatteetatens nye skattemelding skal brukes av alle selskaper og enkeltpersonforetak fra og med 2024. Ved levering av skattemeldingen for inntektsåret 2023 skal all utfylling og innsending for selskaper skje gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørssystem. Enkeltpersonforetak kan velge mellom å levere gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørssystem eller på skattteetaten.no. Valgfriheten gjelder ikke enkeltpersonforetak med revisjonsplikt. De må levere næringsspesifikasjonen gjennom et regnskap- eller årsoppgjørssystem.

Leveringsfristen for enkeltpersonforetak og selskaper er den 31. mai hvert år.

Fylle ut og kontrollere skattemeldingen – bruk av sjekkliste

De gamle RF-skjemaene som hørte til skattemeldingen er ikke lenger i bruk. I stedet skal altså all utfylling og innsending av skattemeldingen/selskapsmeldingen og næringsspesifikasjonen skje gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørssystem, eventuelt på skatteetaten.no dersom skattyter er et enkeltpersonforetak uten revisjonsplikt.

Innholdet i de gamle RF-skjemaene er i stor grad overført til skattemeldingen/selskapsmeldingen og næringsspesifikasjonen, men oppbyggingen i de nye skjemaene er endret og en del spørsmål er fjernet for å forenkle. Opplysninger som skal gis er nå inndelt etter tema og det er flere opplysninger som blir forhåndsutfylt eller automatisk overført enn tidligere.

Når du skal fylle ut og kontrollere skattemeldingen kan det være lurt å ha en sjekkliste som er tilpasset den type skattemelding du skal levere. Det er blant annet en del viktige kontroller som bør gjøres før du leverer. Dette for å sikre at du ikke har glemt noe og for å redusere risikoen for feil. I dib finner du oppdaterte skattemeldingssjekklister for ulike typer næringsdrivende. Prøv dib kostnadsfritt.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no