Opprettet : 27.03.2020 | Sist oppdatert : 10.03.2021

Skattemeldingen for inntektsåret 2022 – slik gjør du

Fagartikler Skatt og mvaSkatteetaten har som kjent utviklet en ny digital løsning for levering av skattemeldingen, også kalt ny skattemelding. I år må alle personlig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) levere skattemeldingen i denne nye løsningen. Det kan du gjøre enten i et regnskaps-/årsoppgjørssystem eller på skatteetaten.no. I tillegg er det mulig for en del selskaper (upersonlig næringsdrivende) å levere i den nye løsningen via et regnskaps- eller årsoppgjørssystem. Dette er valgfritt.
Alle næringsdrivende (personlige og upersonlige) må levere skattemeldingen for inntektsåret 2022 innen 31. mai 2023. Forsinket levering kan resultere i tvangsmulkt.

Hvilke næringsdrivende skal eller kan levere ny skattemelding?

I utgangspunktet kan aksje- og allmennaksjeselskaper levere skattemeldingen i ny løsning. Det er imidlertid ikke alle selskaper som kan bruke den nye skattemeldingen allerede i 2023. Følgende selskaper kan ikke levere ny skattemelding i år:

 • Utenlandske selskaper
 • Kraftselskaper
 • Rederier
 • Petroleumsselskaper
 • NOKUS-selskaper
 • Samvirkeforetak
 • Selskaper som er omfattet av enkelte RF-skjemaer (se mer om disse i neste avsnitt)

De gamle RF-skjemaene vil bli erstattet av den nye skattemeldingen og en såkalt næringsspesifikasjon. Det er en del av de gamle skjemaene som ikke er med i ny løsning ennå og derfor kan heller ikke selskaper som skal levere disse skjemaene levere den nye skattemeldingen i år. Skatteetaten opplyser på sine sider at dette gjelder følgende skjemaer:

 • Alle skjemaer som gjelder særskatteområdene
 • RF-1045 Regnskapsutdrag
 • RF-1109 Uttak fra norsk beskatningsområde
 • RF-1123 Kontrollerte transaksjoner og mellomværender
 • RF-1315 Begrensning av rentefradrag (selskap under terskelverdiene kan levere i ny løsning)
 • RF-1509 Unntak for rentebegrensing for selskap mv. konsern

 

Fylle ut og kontrollere skattemeldingen – bruk av sjekkliste

Når du skal fylle ut og kontrollere skattemeldingen, enten det er i ny eller gammel løsning, vil det være lurt å ha en sjekkliste som er tilpasset den type skattemelding du skal levere. Det er blant annet en del viktige kontroller som bør gjøres før du leverer. Dette for å sikre at du ikke har glemt noe og for å redusere sjansen for feil. I dib finner du oppdaterte skattemeldingssjekklister for ulike typer næringsdrivende. Prøv dib kostnadsfritt.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no