Opprettet : 12.11.2019 | Sist oppdatert : 04.04.2024

Opptak av konvertibelt lån

Fagartikler SelskapsrettEt konvertibelt lån er et lån som gir långiver rett til å kreve utstedt aksjer i låntaker, enten mot at långiver betaler et aksjeinnskudd i penger eller ved at lånet brukes til motregning. Hvis lånet brukes til motregning mot forpliktelsen til å betale inn aksjeinnskuddet, anses lånet nedbetalt.

Double exposure of city, graph, stock display and money for finance and business concept

Konvertible lån kan være gunstige for både selskapet og den aktuelle långiveren. Kreditoren tar i utgangspunktet ikke den risikoen som er knyttet til investering i aksjer. Han eller hun får en kreditors rettigheter mot selskapet og som regel også rente på lånet. Retten til å kreve konvertering til aksjer gir imidlertid kreditor en sjanse til å bli aksjeeier dersom det viser seg gunstig økonomisk sett. For selskapet kan det også være lønnsomt med konvertibelt lån ettersom renten for lån med opsjonsrett ofte er lavere enn vanlig markedsrente for ellers sammenlignbare lån. Differansen representerer det som kreditor er villig til å betale for aksjeopsjonen.

Dersom et aksjeselskap skal ta opp et konvertibelt lån må det følge reglene i aksjeloven, som stiller en god del krav til innholdet i og fremgangsmåten ved beslutningen. Det kreves blant annet at opptak av konvertibelt lån må godkjennes av generalforsamlingen med to tredjedels flertall. Når låneavtalen(e) er inngått og godkjent av generalforsamlingen, kan selve konverteringen til aksjer skje uten ytterligere beslutning av generalforsamlingen, typisk ved at styret beslutter å utstede aksjene og melder dette til Foretaksregisteret.

I dib finner du både maler for låneavtalen og alle de nødvendige selskapsdokumentene. I sjekklisten som heter «Opptak av konvertibelt lån» har vi samlet alle malene slik at de enkelt kan fylles ut i én omgang, samt at du får en forklaring av lovens vilkår.

Se hva vi kan bistå med innen selskapsrett eller  Prøv dib nå. 

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no