Sist oppdatert : 13.11.2019

Fravalg av revisjon

Fagartikler Regnskap SelskapsrettAksjeselskaper kan velge bort revisjon av årsregnskapet for inneværende regnskapsår eller senere.

Følgende vilkår  må være oppfylt:

  • driftsinntektene er mindre enn  6 millioner kroner,
  • selskapets balansesum er mindre under 23 millioner kroner, og 
  • gjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger 10 årsverk

Verdiene i nr. 1 og 2 må være oppfylt i henhold til årsregnskapet for siste regnskapsår, som vil si året før det inneværende året. Loven angir ikke  tidspunkt for kravet om maksimalt 10 årsverk. Det er da naturlig at kravet om maks 10 årsverk gjelder på tidspunktet for generalforsamlingens beslutning.

Enkelte har ikke mulighet til å fravelge revisor, som for eksempel apotek- og advokatvirksomhet. I et konsern kan et morselskap bare beslutte å unnlate revisjon, dersom vilkårene etter første punkt er oppfylt for konsernet sett som en enhet.

Det er generalforsamlingen som med flertall som for vedtektsendring, som kan beslutte at årsregnskapet ikke skal revideres. Ved nystiftelse av selskaper kan stifterne la være å velge revisor i stiftelsesdokumentet.

Dersom det er besluttet å ikke ha revisor, må det straks sendes inn melding til Foretaksregisteret. Meldingen må være mottatt ved registeret få dager etter generalforsamlingens beslutning. Det er først når fravalget er registrert, at det blir gjeldende.

I dib finner du ytterligere informasjon om fravalgsordningen, samt maler til bruk i denne anledning. Prøv dib i dag.

kvinne med penn og ringpermer

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no