Opprettet : 10.09.2020 | Sist oppdatert : 09.04.2024

Fra enkeltpersonforetak til AS

Fagartikler SelskapsrettDet er mange enkeltpersonsforetak (ENK) som ønsker å gå over til å drive i aksjeselskaps form. Mange er usikre på om det er en tung prosess, om det vil koste mye og hvilke fordeler det er ved å være aksjeselskap (AS) fremfor ENK.

Når man driver for seg selv er det lurt å vurdere hvilken organisasjonsform som passer best for virksomheten. Vi har sett på de største forskjellene mellom ENK og AS, samt hva som er fordeler og ulemper. Du får også et innblikk i hvordan prosessen for å omdanne ENK til AS ser ut.

ENK vs AS:

Nedenfor finner du en tabell som i korte trekk viser de største forskjellene mellom ENK og AS

ENK AS
Selskapskapital Ingen krav Minst 30 000 kroner
Utdelinger Både overskudd og underskudd tilfaller eieren av foretaket Normalt begrenset til bokført egenkapital iht. årsregnskapet minus aksjekapitalen.
Det kan også deles ut ekstraordinært utbytte på grunnlag av en mellombalanse som er utarbeidet og revidert etter reglene for årsregnskap og godkjent av generalforsamlingen.
Fleksibilitet Stor fleksibilitet Utførlig lovregulering gir mindre fleksibilitet
Stiftelse Ingen krav Stiftelsesdokument og vedtekter må utarbeides
Foretaksregistrering og offentlighet Har rett til å registrere seg, og i noen tilfeller plikt Registreringsplikt i Foretaksregisteret. Alle kan kreve innsyn i aksjeeierboken.
Deltakers innflytelse Innehaver har full råderett over ENK’et Gjennom generalforsamling. Som eneeier har man full kontroll i generalforsamlingen.

 

Fordeler med AS

 • Lav risiko, ikke personlig ansvar for gjeld
 • Blir ofte tatt mer seriøst og viser tyngde
 • Får bedre kontroll på skatteplanleggingen
 • Reise og diett etter statens satser

 

Ulemper med AS

 • Flere formaliteter
 • Arbeidsgiveravgift
 • Regler om utbytte
 • Mulig høyere utgifter til regnskapsføring og årsoppgjør

 

Ansatt i eget AS

Ansetter du deg selv i ditt eget AS vil du få de vanlige ansatterettighetene slik som :

 • Arbeidsledighetstrygd
 • Sykepenger, uføretrygd
 • Fødselspenger
 • Pensjonssparing

 

Slik går du frem ved omdanning fra ENK til AS

I praksis er det å omdanne fra ENK til AS det samme som stiftelse av aksjeselskap med tingsinnskudd. Omdanningen kan gjøres skattefritt ved å følge reglene i skatteloven § 11-20 mv. Det å stifte et AS ved omdanning kan være krevende og alt det formelle må være på plass. dib har laget en sjekkliste med oversikt over selskapsrettslige og skatterettslige vilkår, samt alle selskapsdokumentene. Denne sjekklisten kan du prøve gratis i dib.

Nedenfor har vi beskrevet hovedtrekkene for å stifte et AS med tingsinnskudd. Sjekklisten viser flere ulike fremgangsmåter ved omdanning. Her får du en oversikt over fremgangsmåten ved omdanning der aksjeselskapet stiftes med tingsinnskudd:

Steg 1 Forberedelser

 • Innhente nødvendige opplysninger og utarbeide nødvendig dokumentasjon som vedtekter og stiftelsesdokument
 • Eventuelt: Finne revisor for selskapet
 • Informere den som skal gi bekreftelse på innbetalt aksjekapital
 • Opprette bankkonto for AS

 

Steg 2 Signering og bekreftelse

 • Avholde stiftelsesmøte, signere stiftelsesdokumentet, opprette aksjeeierbok
 • Utarbeide redegjørelse for tingsinnskuddet
 • Innbetale aksjeinnskuddet
 • Innhente bekreftelse på innbetalt aksjekapital og på redegjørelsen for tingsinnskuddet

 

Steg 3 Sende inn, ferdig registrert.

 • sende melding til Foretaksregisteret
 • selskapet er registrert

 

 

Frister for omdanning/stiftelse av AS

Det følger av bestemmelsene om skattefri omdanning at overgang til selskapsfastsetting (altså at AS’et leverer egen skattemelding) kun kan finne sted fra 1. januar i et inntektsår. Skal overgang til selskapsfastsetting finne sted fra 1. januar samme år som omdanningen, må selskapet være stiftet og melding sendt Foretaksregisteret innen 1. juli. I tillegg må selskapet ha foretatt skattetrekk og beregnet eventuell arbeidsgiveravgift senest fra 1. juli. Hvis du ikke rekker fristen, må du vente til året etter dersom omdanningen skal skje skattefritt.

 

Hjelpemidler

For at omdanningen skal foregå korrekt og på kortest mulig tid anbefaler vi å prøve sjekklistene og malene i dib.

 

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no