Opprettet : 16.08.2021 | Sist oppdatert : 11.03.2024

Syk i ferien

Fagartikler Lønn og personalEr du uheldig og blir syk i ferien, eller har du arbeidstakere som blir syke, da er det greit å gjøre seg kjent med reglene rundt sykdom og ferie.  

Etter ferieloven kan arbeidstakere som blir syke i ferien ha rett til ny ferie senere i ferieåret, men det er noen vilkår som må være oppfylt. Arbeidstaker må:

  • selv ha vært syk, syke barn eller andre familiemedlemmer gir ikke rett til utsettelse
  • være 100% arbeidsufør
  • ha en legeerklæring som bekrefter arbeidsuførheten, egenmelding kan ikke benyttes
  • fremsette krav om utsettelse av ferien overfor arbeidsgiver

 

Må kreve ferien utsatt 

Hvis arbeidstaker blir syk i løpet av ferien, er det det antall feriedager som arbeidstaker har vært 100% sykmeldt som kan utsettes til senere i ferieåret. Arbeidsuførheten må dokumenteres med legeerklæring.  Arbeidstakeren må fremme kravet om ny ferie innen få dager etter at arbeidet er gjenopptatt etter ferien.

Rett til sykepenger?

Retten til utsettelse av ferie på grunn av sykdom følger av ferieloven, og den skiller ikke på hvor man er på ferie når arbeidsuførheten inntreffer. Ferielandet har derimot betydning for retten til sykepenger. For å ha rett til sykepenger er det et krav at man oppholder seg i Norge. EØS-avtalen gir imidlertid rett til sykepenger ved sykdom som inntreffer på ferie i et EØS-land.

I dib har vi et tema som heter Sykdom og ferie som gir mer informasjon. Prøv dib kostnadsfritt i dag.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no