Opprettet : 16.08.2021 | Sist oppdatert : 16.08.2021

Sykdom og ferie

Fagartikler Lønn og personalVar du uheldig og ble syk i ferien, eller har du arbeidstakere som ble syke, da er det greit å gjøre seg kjent med reglene rundt sykdom og ferie.  

Etter ferieloven kan arbeidstakere som blir syke i ferien ha rett til ny ferie senere i ferieåret, men det er en del vilkår som må være oppfylt:

  • arbeidstakeren må selv være syk, for syke barn eller andre familiemedlemmer gir ikke rett til utsettelse
  • arbeidstaker må være 100% arbeidsufør
  • arbeidstaker må ha en legeerklæring som bekrefter arbeidsuførheten, og egenmelding kan ikke benyttes
  • arbeidstaker må fremsette krav om utsettelse av ferien overfor arbeidsgiver
  • lovpålagt karantene gir ikke rett til utsatt ferie

 

Arbeidstaker må kreve ferien utsatt 

Hvis arbeidstaker blir syk i løpet av ferien, kan tilsvarende antall feriedager som blir omfattet av sykdom utsettes til senere i ferieåret. Arbeidsuførheten må dokumenteres med legeerklæring og arbeidstakeren må fremme kravet om ny ferie “uten ugrunnet opphold” etter at arbeidet er gjenopptatt etter ferien.

Rett til sykepenger?

Retten til utsettelse av ferie på grunn av sykdom følger av ferieloven, og den skiller ikke på hvor man er på ferie når arbeidsuførheten inntreffer. Ferielandet har derimot betydning for retten til sykepenger. For å ha rett til sykepenger er det etter norsk rett, et krav at man oppholder seg i Norge. EØS-avtalen gir imidlertid rett til sykepenger ved sykdom som inntreffer på ferie i et annet EØS-land.

Karantene gir ikke rett til utsatt ferie

Et av vilkårene for å utsette ferien er som nevnt at arbeidstaker er helt arbeidsufør. En arbeidstaker som ikke er syk selv, men som sitter i karantene av preventive hensyn, er ikke arbeidsufør og har derfor ikke krav på å få utsatt allerede avtalt ferie som sammenfaller med karanteneperioden.

I dib har vi et tema som heter  Sykdom og ferie. Prøv dib kostnadsfritt i dag.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no

Webdesign og webutvikling av Increo