Opprettet : 15.10.2019

Plikt til å drøfte utvidet egenmeldingsrett

Lønn og personalFra 1. juli 2019 har arbeidsgiver en plikt til å drøfte utvidet egenmeldingsrett med de tillitsvalgte.

Drøftingsplikt om utvidet egenmeldingsrett

Fra 1. juli 2019 innføres en plikt for arbeidsgiver til å drøfte om bedriften skal ha en ordningen med utvidet egenmeldingsrett. Det vil si om bedriften skal akseptere at arbeidstakere benytter egenmelding i flere dager enn det som er minstekravet i folketrygdloven. Hvis virksomheten ikke har tillitsvalgte vil det være naturlig å drøfte med verneombudet. 

Det har også tidligere vært mulig å avtale utvidet egenmeldingsrett utover det som er lovfestet i folketrygdloven, men ved å innføre drøftingsplikt ønsker man å tydeliggjøre muligheten til utvidet egenmeldingsrett. 

Selv om det innføres en plikt til å drøfte, står arbeidsgiver etter drøftingen fritt til å vedta om det skal innføres en utvidet ordning eller ikke.

Reglene om egenmelding finner du i dib, prøv oss i dag.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no