Opprettet : 15.10.2019

Plikt til å drøfte utvidet egenmeldingsrett

Lønn og personalFra 1. juli 2019 har arbeidsgiver en plikt til å drøfte utvidet egenmeldingsrett med de tillitsvalgte.

Drøftingsplikt om utvidet egenmeldingsrett

1. juli 2019 ble det innført en plikt for arbeidsgiver til å drøfte med tillitsvalgte om bedriften skal innføre eller opprettholde en ordning med utvidet egenmelding. Hvis virksomheten ikke har tillitsvalgte vil det være naturlig å drøfte med verneombudet. Utvidet egenmeldingsrett innebærer at bedriften aksepterer egenmelding i flere dager enn det som er minstekravet i folketrygdloven, vel og merke begrenset til arbeidsgiverperioden på 16 dager. 

Det har også tidligere vært mulig å avtale å tillate flere egenmeldingsdager enn det som er lovfestet i folketrygdloven. Ved å innføre drøftingsplikt ønsker lovgiver å tydeliggjøre denne muligheten.

Drøftingsplikten innebærer at bedriften skal ha en dialog med representanter for de ansatte om hvilken egenmeldingsordning bedriften er best tjent med. Etter drøftingen er det arbeidsgiver som beslutter hvilken ordning som skal gjelde for bedriften. 

Reglene om egenmelding finner du i dib, prøv oss i dag.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no