Sist oppdatert : 15.10.2019

Plikt til å drøfte utvidet egenmeldingsrett

Lønn og personalFra 1. juli 2019 må du drøfte med tillitsvalgte om bedriften skal ha utvidet egenmeldingsrett.

Drøftingsplikt om utvidet egenmeldingsrett

Som en følge av den nye IA avtalen har Stortinget vedtatt endringer i regelverket for egenmelding.

Fra 1. juli 2019 innføres en plikt for arbeidsgiver til å drøfte egenmeldingsordningen med de tillitsvalgte. Det har også tidligere vært mulig å avtale utvidet egenmeldingsrett utover det som er lovfestet i folketrygdloven § 8-24. Ved innføring av drøftingsplikt ønsker man å tydeliggjøre retten til utvidet egenmeldingsrett.

Selv om det innføres en plikt til å drøfte utvidet egenmelding, står arbeidsgiver etter drøftingen fritt til å vedta om det skal innføres en utvidet ordning eller ikke.

Reglene om egenmelding finner du i dib, prøv oss i dag.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no