Opprettet : 04.01.2024 | Sist oppdatert : 05.01.2024

Ny hovedveileder KOSTRA 2024

Fagartikler KommuneNytt regnskapsår og oppdatert KOSTRA hovedveileder betyr noen endringer i kontoplanen som det er viktig å få med seg. For å sikre at alle som konterer fakturaer bruker riktige arter, funksjoner og mva-koder, oppfordrer vi til å prøve KOSTRAhjelp som støtte i arbeidet.

For å sikre din kommune mest mulig korrekt regnskap i 2024, oppfordrer vi til å benytte KOSTRAhjelp, når du skal kontere en regning eller fylle ut kontostreng i forbindelse med varebestilling etc.

Her finner du noen av de viktigste endringene for KOSTRA-funksjoner :

  • funksjon 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende utgår og erstattes av funksjon 257 Hjemmetjenester – personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger og funksjon 258 Hjemmetjenester – ambulerende virksomhet mv.
  • funksjon 330 Samferdsel og transporttiltak, omtaler når utgifter og inntekter til ladestasjoner for el-biler skal rapporteres på funksjon 330 og når utgifter og inntekter skal rapporteres på aktuell bygg- eller tjenestefunksjon.
  • Viktige endringer for KOSTRA-funksjoner for fylker er: funksjon 524 Design og håndverk og funksjon 532 Service og samferdsel, utgår.
  • For KOSTRA-arter er det mindre presiseringer for 2024. For art 400 Overføring til staten og for art 700 Refusjon fra staten, er det klargjort at utgifter og inntekter knyttet til justeringsplikt eller justeringsrett ved endring i bruk av kapitalvare, skal rapporteres på arten.

Hvorfor er det viktig at du konterer riktig?

Politikerne gjør prioriteringer blant annet ut fra hvor mye penger som benyttes innenfor de ulike tjenesteområdene i kommunen. Riktig bruk av mva-kode sørger for at kommunen får rett beløp tilbake fra staten i form av mva-fradrag eller mva-kompensasjon og at kommunen eventuelt unngår straffegebyr som følge av feil krav. Regnskaps- og kontrolloppgavene blir enklere, og du sparer tid.

Prøv dib kommune eller KOSTRAhjelp neste gang du lurer på hvilken konto, tjeneste eller mva-kode du skal bruke.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no