Opprettet : 18.11.2019

Merverdiavgifts-kompensasjon for borettslag og sameier

Kommune Skatt og mvaBorettslag og sameier kan ha rett på mva-kompensasjon når botilbudet fremstår som et integrert heldøgns helse- og omsorgstilbud i kommunens lovpålagte tjenestetilbud.

En lovendring i 2017, la til rette for likebehandling av private og kommunale aktører.

I dib redegjøres det for de sentrale forholdene vedrørende reglene om momskompensasjon for borettslag og boligsameier:

  • hva som skal til for å oppnå rett til kompensasjon
  • hvilke anskaffelser som gir rett til kompensasjon
  • krav til dokumentasjon som er nødvendig for å oppnå kompensasjon

Prøv dib uforpliktende og få tilgang til dette og mye mer.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no