Opprettet : 29.09.2023 | Sist oppdatert : 29.09.2023

Kommuneregnskap – årsregnskap og bokføring

Fagartikler KommuneFormålet med årsregnskap etter kommuneloven er å gi brukerne av regnskapet nyttig økonomisk informasjon for beslutnings- og kontrollformål. Sentralt er kontroll med bruken av fastsatte bevilgninger, i tillegg til økonomisk kontroll.

Kravene til årsregnskap og bokføring

Kravene til årsregnskap og bokføring følger av kommuneloven. Kravene omfatter hvilke regnskapsenheter kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide årsregnskap for, hva årsregnskapene skal bestå av og hvilke regnskapsprinsipper som skal legges til grunn. I tillegg er det krav om å følge god kommunal regnskapsskikk og bokføringsloven. Utfyllende bestemmelser til kommuneloven om årsregnskap og bokføring er gitt i budsjett- og regnskapsforskriften.

Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide årsregnskap for regnskapsenhetene

 • kommunekassen eller fylkeskommunekassen
 • kommunale eller fylkeskommunale foretak
 • annen virksomhet som er en del av kommunen eller fylkeskommunen som rettssubjekt og som skal ha eget regnskap
 • konsolidert regnskap for kommunen eller fylkeskommunen

 

Årsregnskapene skal bestå av

 • driftsregnskap
 • investeringsregnskap
 • balanseregnskap
 • noteopplysninger

 

De grunnleggende regnskapsprinsippene omfatter

 • arbeidskapitalprinsippet
 • bruttoprinsippet
 • anordningsprinsippet
 • beste estimat

I tillegg til de grunnleggende prinsippene er det fastsatt kvalitetskrav til årsregnskapet.

God kommunal regnskapsskikk

God kommunal regnskapsskikk utvikles og fastsettes av foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) som er en uavhengig, ideell forening. Det er 9 endelige standarder og fire foreløpige. Sentrale standarder er blant annet KRS nr. 1 Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidler, langsiktig og kortsiktig gjeld. KRS nr. 3 Lån – Opptak, avdrag og refinansiering og KRS nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Du finner alle de kommunale regnskapsstandardene samlet i dib kommune.

Bokføring

Regnskapsopplysninger skal bokføres, spesifiseres, dokumenteres og oppbevares i samsvar med bokføringsloven.

 

Praktiske hjelpemidler

I dib kommune finner du praktiske hjelpemidler som sjekklister og avstemmingsskjema for utarbeidelse av periode- og årsregnskap etter kommuneloven. DIB samarbeider med NKRF, og deler av innholdet er basert på NKRF sine maler i Regnskapsmappen. Prøv dib kostnadsfritt.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no