Opprettet : 12.11.2021 | Sist oppdatert : 12.11.2022

Finanstilsynets prioriterte områder 2022

IFRSFinanstilsynet informerer om sine prioriterte områder ved kontroll av årsrapporter for 2022.

De prioriterte områdene er:

  • klimarelaterte forhol
  • Russlands invasjon av Ukraina
  • makroøkonomiske utfordringer med blant annet høy inflasjon og økte renter

 

Finanstilsynet forventer at foretakene gir foretaksspesifikk informasjon om effektene av disse forholdene der det er relevant. Dette omfatter spesifikk og konkret informasjon om sentrale skjønnsutøvelser og bruk av forutsetninger.

Finanstilsynets prioriteringer sammenfaller med de prioriterte områdene til ESMA, den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten. Merk imidlertid at lov om bærekraftig finans, som gjennomfører taksonomiforordningen og offentliggjøringsforordningen i norsk rett, først trer i kraft i 2023. Dette innebærer at rapportering etter taksonomiforordningens artikkel 8 ikke får anvendelse på årsrapporter for 2022. Norske aktører kan ifølge Finanstilsynet likevel velge å følge de nye opplysnings- og rapporteringspliktene på frivillig basis før loven trer i kraft.

Finanstilsynets kontroll av ESEF-kravene vil videreføres for 2022-årsrapportene. De minner utstedere om at fra og med regnskapsåret 2022 skal noteopplysninger som inngår i IFRS-konsoliderte regnskaper som et minimum merkes med elementene i tabell 2 i Annex II av RTS om ESEF. Finanstilsynet oppfordrer utstedere til å konsultere den oppdaterte versjonen av ESMA sin ESEF Reporting Manual, der spesielt en ny del 1.9 «Block Tagging» gir ytterligere veiledning om ESMAs forventninger til hvordan markering (block tagging) skal utføres.

 

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no