Opprettet : 02.11.2021 | Sist oppdatert : 02.11.2021

Endringer i notekrav IFRS

IFRSSom regnskapsprodusent må du ha god oversikt over årets endringer i notekrav. Arbeidet med å utarbeide noteinformasjonen er ofte en tidkrevende prosess. Det er derfor viktig å identifisere endringene så tidlig som mulig.

Årets endringer i notekrav er nødvendig informasjon både i planleggingen av hvilken informasjon som må innhentes fra organisasjonen, og i kommunikasjonen med revisor. I den forbindelse er det viktig å ha rett verktøy som raskt gir deg oversikt over hvilke krav som er nye, endret eller slettet.

Under knyttes kommentarer til de viktigste endringene som gjelder for 2021-regnskapet:

Covid-19-relaterte leiereduksjoner – frafall av opplysningskrav

Som et svar på koronapandemien har mange utleiere gitt ulike former for leiereduksjoner. I mai 2020 vedtok IASB en endring i IFRS 16 for Covid-19-relaterte leiereduksjoner. Som en praktisk forenklingsregel kan en leietaker velge å ikke vurdere om en Covid-19-relatert leiereduksjon utgjør en modifikasjon av leieavtalen i henhold til definisjonen i IFRS 16 eller ikke. I mars 2021 forlenget IASB lettelsesperioden med ett år. Fritaket omfatter derfor betalinger som opprinnelig forfaller 30. juni 2022 eller før.

En leietaker som anvender den praktiske forenklingsreglen må oppfylle opplysningskravene i IFRS 16.60A. Det omfatter blant annet informasjon om at den praktiske løsningen er anvendt og beløpet som er innregnet i periodens resultat som følge av dette. I rapporteringsperioden hvor leietaker bruker Covid-19-relaterte leiereduksjoner utover 30. juni 2021 første gang, er det imidlertid ikke pålagt å gi opplysninger som følger av IAS 8.28 (f). IAS 8.28 (f) krever at det skal gis informasjon om størrelsen på justeringer som følger av førstegangs anvendelse av en standard på hver post i regnskapet som påvirkes, og for hver rapporteringsperiode som presenteres.

Referanserentereformen / IBOR-reformen

Hvis referanserentereformen-fase 2 brukes, skal det gis nærmere angitt informasjon for å gjøre det mulig for brukere av regnskapet å forstå effekten av reformen på foretakets finansielle instrumenter og ledelsens risikostyringsstrategi.

Årsberetningen

I 2021 kom det et nytt krav om at det skal gis opplysninger om forsikring for styrets medlemmer og daglig leder.

Hvert år oppdaterer vi verktøyene i dib for nye og endrede krav. Ved hjelp av filteret i sjekklisten henter du raskt frem endringene. Prøv oss og få tilgang til følgende verktøy for bruk i arbeidet med årsregnskapet:

  • Notesjekkliste (norsk og engelsk)
  • Eksempelregnskap (norsk og engelsk)
  • Sjekkliste og mal for årsberetninger (norsk og engelsk)

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no