Opprettet : 02.11.2021 | Sist oppdatert : 29.10.2023

Endringer i notekrav IFRS

IFRSSom regnskapsprodusent må du ha god oversikt over årets endringer i notekrav. Arbeidet med å utarbeide noteinformasjonen er ofte en tidkrevende prosess. Det er derfor viktig å identifisere endringene så tidlig som mulig.

Årets endringer i notekrav er nødvendig informasjon både i planleggingen av hvilken informasjon som må innhentes fra organisasjonen, og i kommunikasjonen med revisor. I den forbindelse er det viktig å ha rett verktøy som raskt gir deg oversikt over hvilke krav som er nye, endret eller slettet.

Under knyttes kommentarer til noen av endringene som gjelder for 2023-regnskapet:

Ikke tilslør vesentlige opplysninger og fokuser på foretakspesifikk informasjon

Fra 1. januar 2023 er ordlyden i IFRS-standarder som gjelder opplysninger om regnskapsprinsipper, endret fra «viktige regnskapsprinsipper» til «vesentlig informasjon om regnskapsprinsipper». Finansregnskapet skal inneholde noter som omfatter vesentlig informasjon om regnskapsprinsipper og annen forklarende informasjon.

Gi foretakspesifikk informasjon som fokuserer på hvordan foretaket anvender kravene i IFRS etter sine egne omstendigheter. Dette er mer nyttig for brukere av regnskapet enn standardisert informasjon, eller informasjon som kun dupliserer eller oppsummerer kravene i IFRS.

Dersom et foretak framlegger uvesentlige opplysninger om regnskapsprinsipper, skal slike opplysninger ikke tilsløre vesentlige opplysninger om regnskapsprinsipper, jf IAS 1.117A (som er ny). Dette skal være med på å forbedre presentasjonen av regnskapsprinsippene slik at de gir nyttigere informasjon til investorer og andre regnskapsinteressenter.

‎‎Klimaendringer

‎‎‎‎Det er ingen enkelt IFRS-standard som dekker klimarelaterte forhold, men klimarisiko og klimarelaterte forhold vil allikevel kunne påvirke flere noter.

For å lette investorenes tilgang til informasjon om vesentlige klimarelaterte forhold i regnskapet, bekrefter ESMA sin 2021 anbefaling og oppfordrer utstedere til å inkludere all informasjon som kreves i henhold til IFRS-standardene om klimarelaterte forhold i en enkelt note, eller alternativt gi en oversikt over hvor ulike noter tar for seg klimarelaterte forhold.

Informasjon i tider med økonomisk usikkerhet

Notesjekklisten inneholdt tidligere veiledning knyttet til visse notekrav som bør tas i betraktning ved vurdering av de finansielle effektene som følge av koronapandemien. Disse punktene er gjennomgått og tilpasset slik at de nå mer generelt gjelder effektene av tider med økonomisk usikkerhet, som for eksempler krig og pandemi.

Oppdaterte verktøy

Hvert år oppdaterer vi verktøyene i dib for nye og endrede krav. Ved hjelp av filteret i sjekklisten henter du raskt frem endringene. Prøv oss og få tilgang til følgende verktøy for bruk i arbeidet med årsregnskapet:

  • Notesjekkliste med IFRS-krav tilpasset norsk regelverk – inkludert krav for forenklet IFRS (norsk og engelsk)
  • Eksempelregnskap (norsk og engelsk)
  • Sjekkliste og mal for årsberetninger (norsk og engelsk)

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no