Opprettet : 09.12.2020 | Sist oppdatert : 02.12.2021

Aksjonærregisteroppgaven

Fagartikler Skatt og mvaAksjonærregisteroppgaven (RF-1086) skal leveres av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker med egenkapitalbevis. Leveringsfristen er den 31. januar hvert år og oppgaven skal leveres til Skatteetatens aksjonærregister via Altinn. Hvis selskapet ikke leverer aksjonærregisteroppgaven innen fristen, må det betale et beløp for hver dag fristen oversittes.

Disse trenger ikke å levere oppgaven:

  • Selskaper som er registrert i Euronext VPS (tidligere Verdipapirsentralen). Da står VPS for innrapporteringen.
  • Boligaksjeselskap
  • Skattefrie aksjeselskaper. Hvis selskapet har skattepliktig inntekt, skal det likevel levere oppgaven.

 

Hensikten bak aksjonærregisteroppgaven er å samle inn informasjon om alle hendelser og bevegelser i selskapene slik at Skatteetaten kan lage og sende Aksjeoppgaven (RF-1088) til alle aksjonærene i hvert selskap. Aksjonærregisteroppgaven danner også grunnlag for forhåndsutfylling av skattepliktige beløp i skattemeldingen til den enkelte aksjonær.

Selskapet mottar normalt aksjonærregisteroppgaven i sin «innboks» tidlig i desember.

Det oppstår ofte spørsmål om hvordan aksjonærregisteroppgaven skal fylles ut og noen typer feil fører til at oppgaven ikke blir godkjent som levert. Det er således lurt å begynne i god tid.

Hvilke opplysninger skal være med?

Selskapet skal fylle ut opplysninger om aksjekapitalen og endringer i denne, utbytte og aksjonærlån, kjøpte og solgte aksjer i selskapet, gamle og nye aksjonærer mv.

Prøv dib kostnadsfritt for veiledning til aksjonærregisteroppgaven og mye mer

Relaterte artikler
14.10.2019

Årsberetningen – likestilling og diskriminering

Regnskap
Revisjon

Endringene i Likestillings- og diskrimineringsloven trer i kraft 1. januar 2020, og gjelder følgelig for årsberetninger som avlegges etter dette tidspunktet.

12.06.2019

Bærekraftsrapporten – dens muligheter og begrensninger

IFRS
Regnskap
Revisjon

Hans Hoogervorst, formann i IASB, kom i en tale på «the Climate-Related Financial Reporting Conference» inn på bærekraftsrapporteringens muligheter og begrensinger. Han sier at bærekraftsrapportering som bidrar til at investorer forstår hvordan foretakene er påvirket av bærekraftsrelaterte forhold er et skritt i riktig retning. Samtidig advarer Hoogervorst mot overdrevne forventninger til bærekraftsrapportering som en katalysator for endringer knyttet til blant annet klimautfordringer i fravær av politikk og politisk inngrep.

20.04.2022

Avvikling – regnskapsoppstillinger

Fagartikler
Regnskap
Revisjon
Selskapsrett

Beslutning om å avvikle et aksjeselskap skal treffes av generalforsamlingen med to tredjedels flertall. Ansvaret for selve avviklingen ligger hos styret og styret trer også i stedet for selskapets daglige leder.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no