Sist oppdatert : 09.12.2019

Aksjonærregisteroppgaven

RevisjonAlle norske skattepliktige aksjeselskaper og sparebanker med egenkapitalbevis skal levere aksjonærregisteroppgave til Skatteetaten.
Opplysningene fra selskapene gir Skatteetaten grunnlag til å produsere og sende ut Aksjeoppgaven til aksjonærene. Oppgaven skal hjelpe aksjonærene til å levere rett skattemelding. Den danner også grunnlag for forhåndsutfylling av skattepliktige beløp i skattemeldingen.
Den forhåndfylte oppgaven legges ut i «innboks» 9. desember 2019, og frist for levering er 31. januar.

Den forhåndfylte oppgaven legges ut i «innboks» 9. desember 2019, og frist for levering er 31. januar.

Hvilke opplysninger skal være med?

Opplysninger om aksjonærer og aksjonærforhold.  Selskapsopplysninger som informasjon om utbytte, aksjonærlån og realisasjoner av aksjer i selskapet.

Tvangsmulkt ved manglende levering

Dersom ikke aksjonærregisteroppgaven blir levert i tide, vil Skatteetaten etter kort tid sende ut varsel om ikke innlevert oppgave samt ilegge tvangsmulkt. Tvangsmulkten ilegges kun dersom ikke oppgaven blir levert innen dato beskrevet i varselet. Tvangsmulkten består at et dagsgebyr og kan fort bli veldig kostbart for bedriften.

 

Prøv dib kostnadsfritt for veiledning til aksjonærregister oppgaven og mye mer

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no