Sist oppdatert : 09.12.2019

Aksjonærregisteroppgaven

RevisjonAlle norske skattepliktige aksjeselskaper og sparebanker med egenkapitalbevis skal levere aksjonærregisteroppgave til Skatteetaten.
Opplysningene fra selskapene gir Skatteetaten grunnlag til å produsere og sende ut Aksjeoppgaven til aksjonærene. Oppgaven skal hjelpe aksjonærene til å levere rett skattemelding. Den danner også grunnlag for forhåndsutfylling av skattepliktige beløp i skattemeldingen.
Den forhåndfylte oppgaven legges ut i «innboks» 9. desember 2019, og frist for levering er 31. januar.

Den forhåndfylte oppgaven legges ut i «innboks» 9. desember 2019, og frist for levering er 31. januar.

Hvilke opplysninger skal være med?

Opplysninger om aksjonærer og aksjonærforhold.  Selskapsopplysninger som informasjon om utbytte, aksjonærlån og realisasjoner av aksjer i selskapet.

Tvangsmulkt ved manglende levering

Dersom ikke aksjonærregisteroppgaven blir levert i tide, vil Skatteetaten etter kort tid sende ut varsel om ikke innlevert oppgave samt ilegge tvangsmulkt. Tvangsmulkten ilegges kun dersom ikke oppgaven blir levert innen dato beskrevet i varselet. Tvangsmulkten består at et dagsgebyr og kan fort bli veldig kostbart for bedriften.

 

Prøv dib kostnadsfritt for veiledning til aksjonærregister oppgaven og mye mer

Relaterte artikler
14.10.2019

Årsberetningen – likestilling og diskriminering

Regnskap
Revisjon

Endringene i Likestillings- og diskrimineringsloven trer i kraft 1. januar 2020, og gjelder følgelig for årsberetninger som avlegges etter dette tidspunktet.

12.06.2019

Bærekraftsrapporten – dens muligheter og begrensninger

IFRS
Regnskap
Revisjon

Hans Hoogervorst, formann i IASB, kom i en tale på «the Climate-Related Financial Reporting Conference» inn på bærekraftsrapporteringens muligheter og begrensinger. Han sier at bærekraftsrapportering som bidrar til at investorer forstår hvordan foretakene er påvirket av bærekraftsrelaterte forhold er et skritt i riktig retning. Samtidig advarer Hoogervorst mot overdrevne forventninger til bærekraftsrapportering som en katalysator for endringer knyttet til blant annet klimautfordringer i fravær av politikk og politisk inngrep.

13.03.2019

Avvikling – regnskapsoppstillinger

Fagartikler
Regnskap
Revisjon
Selskapsrett

Fra 1. mars 2019 hører ansvaret for å avvikle aksjeselskaper under det sittende styret i selskapet, men det er fortsatt anledning til å velge et eget avviklingsstyre om det er ønskelig. Beslutningen om å oppløse selskapet treffes av generalforsamlingen.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no