Opprettet : 14.09.2020 | Sist oppdatert : 05.03.2021

Sammenfatning av gjeldende koronaregler i arbeidslivet

Korona Lønn og personal RegnskapKoronapandemien har ført til en rekke regelendringer med betydning for arbeidsgivere og arbeidstakere.
I denne artikkelen oppsummerer vi gjeldene regler for omsorgsdager, særregler for sykefravær, permitteringsregelverket og tilbudet om lønnsstøtte når arbeidstakere tas tilbake fra permitteringer.
Du finner også nyttige verktøy og lenker for mer informasjon.

Omsorgspengedager («Sykt barn dager»)

Antall dager

 • Med virkning fra den 1. juli skal alle foreldre ha en ny helårskvote for andre halvår 2020 uavhengig av hvor mange dager som er brukt tidligere i år. Det betyr at foreldre med ett eller to barn får ti dager, foreldre med tre barn eller fler får 15 dager til bruk ut kalenderåret.
 • Sykt barn dager kan brukes for å ta seg av syke barn, hvis barnepasser er syk, eller fordi barnehager/skoler blir stengt på grunn av at ansatte og/eller barn må i karantene etter oppdaget smitte.
 • Dersom fraværet skyldes stenging av barnehage og/eller skoler vil foreldre ha anledning til å overføre sykt barn dager til hverandre.

 

Refusjon

 • Arbeidsgiver er fra 1 juli igjen ansvarlig for å dekke lønn for de første 10 omsorgsdagene.
 • De dagene arbeidsgiver allerede har dekket hittil i år telles med i disse 10 dagene.
 • Arbeidsgiver forskutterer omsorgspenger og krever refusjon fra NAV i etterkant via et eget refusjonsskjema.

 

Hjelpemidler og mer informasjon:

 

Sykefravær

Bruk av egenmelding

 • I en periode frem til 1. juni ble arbeidsgivere pålagt å godta egenmeldinger i hele arbeidsgiverperioden. Arbeidstakere har ikke lenger denne rettigheten, med mindre dere som arbeidsgiver godtar det. Dette gjelder også forfravær som skyldes korona.
 • Opptjeningstid for bruk av egenmelding for nyansatte var en periode 4 uker, men nå er opptjeningstiden igjen 2 måneder.

 

Refusjon for koronarelatert fravær

 • Arbeidsgiver kan fortsatt kreve refusjon fra dag 4 for fravær som er relatert til Covid-19. Det vil si fravær som skyldes at arbeidstaker er smittet, mistenkt smittet eller i lovpålagt karantene.
 • Arbeidstaker skal opplyse arbeidsgiver om sykefraværet er Covid-19 relatert eller ikke.
 • Arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger i arbeidsgiverperioden som normalt, men kan i etterkant kreve refusjon. Det kan søkes om slik refusjon frem til og med 31. desember 2020.
 • Fristen for å sende inn refusjonskrav er utvidet fra 3 til 9 måneder som en midlertidig ordning ut 2020.

 

Hjelpemidler og mer informasjon:

 

Permitteringer

Forlengelse av arbeidsgiverperiode I

 • For permitteringer som iverksettes fra 1. september skal det betales lønn i 10 arbeidsdager etter utløpet av varslingsperioden. I vår og sommer var arbeidsgiverperioden (som også kalles “lønnspliktperioden”) ved permitteringer kun 2 dager.
 • Bestemmelsene om lønnskompensasjon fra NAV på 18 dager etter lønnspliktsperioden er opphevet fra samme dato.

 

Permitteringens lengde

 • Hovedregelen er at arbeidsgiver kan permittere arbeidstaker uten lønn i 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder.
 • For arbeidsgivere som ved utgangen av juni 2020 hadde færre enn 19 uker igjen av permitteringsperioden fikk forlenget fritaksperioden til og med 31. oktober 2020.
 • For å motvirke unødvendige oppsigelser vil regjeringen utvide permitteringsperioden til 52 uker fra 1. november.

 

Innføring av arbeidsgiverperiode II

 • En arbeidsgiverperiode II er foreslått innført fra 1. januar 2021 for permitteringer som har vart i 30 uker eller mer.
 • I praksis betyr dette at arbeidsgivere skal betale lønn i 5 arbeidsdager til arbeidstakere som har vært permittert i 30 uker eller mer per 1. januar.

 

Hjelpemidler og mer informasjon:

 

Lønnstilskudd for å ta tilbake permitterte arbeidstakere

 • Første runde med lønnstilskudd. Fra 2. oktober kan arbeidsgivere som tok tilbake egne permitterte i juli og/eller august søke om et lønnstilskudd på opptil 15.000 kroner per arbeidstaker per måned.
 • Andre runde med lønnstilskudd. Regjeringen foreslo nå i september at også bedrifter som tar egne permitterte tilbake i jobb i oktober, november og desember kan søke om lønnstilskudd.
 • Det er endel vilkår som må være oppfylt, blant annet må bedriften ha minimum 10 prosent omsetningsfall.

 

For mer informasjon:

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no