Kladd

 Proff
Et komplett kunnskaps- og arbeidsverktøy som passer for deg som jobber som regnskapssjef, økonomisjef, revisor, regnskapsfører, bedriftsrådgiver, controller eller selskapsrettsadvokat.
Basis
Et effektivt kunnskapsverktøy for deg som jobber som regnskapsmedarbeider i en regnskapsavdeling eller regnskapsbyrå.
Kontohjelp
Et enkelt oppslagsverk som passer for alle som håndterer inngående fakturaer eller er selvstendig næringsdrivende og ønsker å gjøre bokføringen selv.

Fagområder
   
IFRSVALGFRITT
Bank og finansVALGFRITT
RevisjonVALGFRITT
Selskapsrett
RegnskapKUN BOKFØRING
Personal
Lønn
Skatt og MVA

Oppslag
   
Faglitteratur
Tema
Skatte-ABC
Satser
Frister

Verktøy
   
Regnskapsanalyse
Eksempelregnskap
Noter
Maler med dokumentgeneratorBEGRENSET
SjekklisterBEGRENSET
SkjemaBEGRENSET

Kilder
   
Lover
Lovkommentarer
Forskrifter
Håndbøker
Uttalelser og artikler
Avgjørelser
Forarbeider
Skatteavtaler
Kontoplan

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no