Lisenser for dib kommune

For å sikre optimal brukeropplevelse, gis det tilgang til det innholdet som er relevant for brukeren.

KOSTRAhjelp
En unik søkehjelp for riktig kontering og momsbehandlig i kommunene. Alle ansatte i kommunen som jobber med kontering, skatt og moms bør ha tilgang.
Kommuneregnskap
Et verktøy med oppslag maler og sjekklister, for de som jobber med regnskap, personal og økonomi i kommuner og fylkeskommuner.
Kommunerevisjon
Et verktøy med oppslag maler og sjekklister, som passer for kommunerevisorer.Fagområder

Kommunerevisjon
Kommuneregnskap
Personal
Lønn
Skatt og MVA
RegnskapVALGFRITT
SelskapsrettVALGFRITTVALGFRITT

Oppslag

Faglitteratur
Tema
Skatte-ABC
Satser
Frister

Verktøy

Regnskapsanalyse
Eksempelregnskap
Noter
Maler
Sjekklister
Skjema

Kilder

Lover HENVISNINGER
Lovkommentarer
Forskrifter
Håndbøker
Uttalelser og artikler
Avgjørelser
Forarbeider
Norsk standard kontoplan
Kommunens kontoplan
Regnskapsstandarder GKRS
KOSTRA-spørsmål og svaravhukningsmerke

Effektive arbeidsprosesser er en suksessfaktor for Ruter

Ruter arbeider kontinuerlig med å digitalisere hverdagen på økonomi slik at de ansatte kan jobbe mer effektivt, og med mindre feil og mangler.

– Digitaliseringer kommer man ikke unna. I Ruter har vi effektivisert mange av våre arbeidsprosesser og gjort dem mer digitale, sier Unn Tiller, teamleder regnskap i Ruter.

Digitalisering fører ofte til at fagmiljøer som økonomi- og regnskap blir mindre når de manuelle oppgavene automatiseres og forenkles. De faglige problemstillingene blir imidlertid ikke færre. Det stiller større krav til at de ansatte kan løse et bredere spekter av faglig problemstillinger. Oppdaterte digitale oppslagsverktøy er derfor blitt stadig viktigere støttesystemer for alle som jobber med økonomi og regnskap.

«I Ruter har vi i flere år hatt ulike oppslagstjenester, men disse ble lite brukt. I 2017 valgte vi å gå for dib og er veldig fornøyd med dette valget. Det er enkelt å slå opp og vi får relevant og riktig informasjon. Sjekklistene i dib gir oss støtte i flere ulike typer arbeidsprosesser.»
Unn Tiller, teamleder regnskap i Ruter

Tilpass sjekklister til ditt behov med Dynamiske Sjekklister
  • Lag maler
  • Fjern ikke-aktuelle punkter
  • Legg inn kommentarer
  • Fyll ut sjekklisten direkte i dib
  • Gjenbruk år etter år
  • Bruk ikke tid på å holde sjekklister oppdatert – den jobben tar vi

KOSTRAhjelp – Konteringshjelp for kommunen

KOSTRAhjelp - webbasert oppslagsverk for riktig kontering og mva i kommunale tjenesteområder.
Integrert med kommunens egen kontoplan.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no