Lisenser for dib kommune

For å sikre optimal brukeropplevelse, gis det tilgang til det innholdet som er relevant for brukeren.

KOSTRAhjelp
En unik søkehjelp for riktig kontering og momsbehandlig i kommunene. Alle ansatte i kommunen som jobber med kontering, skatt og moms bør ha tilgang.
Kommuneregnskap
Et verktøy med oppslag maler og sjekklister, for de som jobber med regnskap, personal og økonomi i kommuner og fylkeskommuner.
Kommunerevisjon
Et verktøy med oppslag maler og sjekklister, som passer for kommunerevisorer.Fagområder

Kommunerevisjon
Kommuneregnskap
Personal
Lønn
Skatt og MVA
RegnskapVALGFRITT
SelskapsrettVALGFRITTVALGFRITT

Oppslag

Faglitteratur
Tema
Skatte-ABC
Satser
Frister

Verktøy

Regnskapsanalyse
Eksempelregnskap
Noter
Maler
Sjekklister
Skjema

Kilder

Lover HENVISNINGER
Lovkommentarer
Forskrifter
Håndbøker
Uttalelser og artikler
Avgjørelser
Forarbeider
Norsk standard kontoplan
Kommunens kontoplan
Regnskapsstandarder GKRS
KOSTRA-spørsmål og svaravhukningsmerke