Opprettet : 07.08.2020

Sykepenger under karantene etter utenlandsreise

Korona Lønn og personalRegjeringen har endret reiseråd til noen land, noe som medfører at flere kan komme i en situasjon hvor det blir aktuelt med karantene ved hjemkomst

Rødt eller grønt ved utreisetidspunktet er avgjørende

Forutsetningen for at sykepenger skal være aktuelt under en karantene er at arbeidsgiver ikke har anledning til å tilrettelegge arbeidet med for eksempel hjemmekontor.Hvis tilrettelegging ikke er mulig vil arbeidstakere som må være i karantene ha rett på sykepenger. Folketrygdloven åpner for at arbeidstaker kan ha krav på sykepenger selv om vedkommende ikke er arbeidsufør, men på grunn av smittevern ikke kan arbeide.

Etter forskriften om unntak fra folketrygdloven på grunn av covid-19 pandemien kan retten til sykepenger falle bort, om arbeidstaker har brutt nasjonale reiseråd.

Ved reise til et land med lav smittespredning, et «grønt» land, blir det ikke karantene i etterkant. Ved reise til et land som myndighetene fraråder reiser til på grunn av smitte, et «rødt» land, vil det bli 10 dagers karantene ved hjemkomst. Hvis et land er Grønt på utreisetidspunktet, men hvor smittesituasjonen er endret slik at det er Rødt ved hjemkomst vil ikke det påvirke retten til sykepenger i karantenetiden.

En arbeidstaker som reiser til et land som er Rødt på utreisetidspunktet, og som også er Rødt ved hjemkomst, vil ikke ha rett på sykepenger i karanteneperioden.

Refusjon fra dag 4

Om arbeidstaker fyller vilkåret for rett til sykepenger under karantenen, må arbeidsgiver beregne og utbetale sykepenger i hele arbeidsgiverperioden på vanlig måte, men kan fremme krav om refusjon fra 4. fraværsdag til NAV siden fraværet er koronarelatert.

Prøv dib og få tilgang til mer informasjon om personal og korona, samt mye mer.

Relaterte artikler
camping i naturen
08.03.2024

Hva gjør vi med ferie når arbeidstakerne er permittert?

Korona
Lønn og personal

Det er ingen egne bestemmelser i ferieloven som regulerer ferieavvikling ved permittering, dermed gjelder ferieloven også under permittering. Innenfor ferielovens grenser kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker ferie, også når vedkommende er permittert. Avtalt ferie løper som normalt.

seongarbeiddere på jorbæråker
16.04.2020

Korona – sesongarbeiderere og midlertidig bemanning

Fagartikler
Korona
Lønn og personal

Våren er her og det nærmer seg den tiden hvor Norge har flest sesongarbeidere. Men hvordan få tilgang på arbeidskraft nå som korona pandemien herjer i verden?

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no