Opprettet : 23.09.2021 | Sist oppdatert : 23.09.2021

Lønnsstøtte for permitterte arbeidstakere

Lønn og personalFra 1. september kan du søke om lønnsstøtte for permitterte arbeidstakere som er tatt helt eller delvis tilbake i jobb. Formålet med ordningen er å bidra til at arbeidsgivere tar permitterte raskere tilbake i arbeid.

Periodene du kan søke om nå er 15. mars til 30. april og 1. mai til 30. juni. Enkeltpersonforetak og selskap som søker må ha hatt et omsetningsfall på 15 prosent eller mer for perioden det søkes støtte for, sammenlignet med omsetningen før koronautbruddet.

Maksimalt beløp er 25 000 kroner per måned per ansatt. Støtten beregnes i forhold til stillingsprosenten til den ansatte, og mot hvor mange prosent den ansatte er permittert. Størrelsen på omsetningsfallet påvirker også beregningen av støttebeløpet.

Endelig søknadsfrist er 30. september 2021. Les mer om vilkår og søk om tilskudd på Skatteetaten.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no