Opprettet : 21.04.2021 | Sist oppdatert : 21.04.2021

Rett til sykepenger grunnet korona

Korona Lønn og personalArbeidstakere som må i ventekarantene har også rett til sykepenger på lik linje med de som settes i ordinær karantene. Retten til sykepenger forutsetter at det foreligger et inntektstap for den ansatte. Kan arbeidsgiver legge til rette for hjemmekontor er det ikke inntektstap, og arbeidstaker har derfor ikke rett til sykepenger.

Rett til sykepenger grunnet korona

Alle som må være borte fra arbeid på grunn av covid-19 har rett til sykepenger.

Gjelder når:

  • Arbeidstaker er smittet av korona.
  • Det er mistanke om at arbeidstaker er smittet av korona, og arbeidstaker er pålagt karantene, eller ventekarantene* i henhold til anbefalinger fra helsemyndighetene (FHI) – og det ikke kan tilrettelegges slik at arbeidet kan gjøres hjemmefra.

 

Rett til sykepenger på grunn av covid-19 eller mistanke om slik sykdom gjelder til og med  30. juni 2021.

*NAV har oppdatert sitt rundskriv at reglene om sykepenger i karantene også gjelder for såkalt ventekarantene som er et nytt begrep som ble innført i forbindelse med at det muterte og mer smittsomme viruset ble det dominerende. Fra FHI:

For å begrense videre smittespredning, skal nærkontaktens husstandsmedlemmer være i ventekarantene fram til nærkontakten har fått negativt svar på første test (men ikke lenger). Ventekarantene er kun pålagt for husstandsmedlemmer, men kan eventuelt anbefales også for kjærester, til personer som er definert som nærkontakter.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no