Opprettet : 20.11.2020 | Sist oppdatert : 20.11.2020

Julebord 2020 – Hvordan påvirker Koronaviruset årets julebord?

Korona Lønn og personalKoronaviruset vil i år påvirke hvordan mange gjennomfører sine julebord. Hva er reglene for at julebordet skal bli skattefritt? Nedenfor finner du beskrevet ulike måter å gjennomføre julebord på.

digital julefest

På hvilken måte kan man gjennomføre et skattefritt julebord i 2020?

Julebord er en viktig tradisjon for de ansatte, og kan på visse vilkår anses som et skattefritt velferdstiltak. Kriteriene er blant annet at det skal være et rimelig fellesarrangement for alle eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften, og at tiltaket skal bidra til å øke trivsel og samhørighet mellom kollegaer.

Media har i den siste tiden omtalt firmaer som tenker å gi gavekort til sine ansatte eller vil arrangere julebord i mindre grupper eller digitalt. Hvilken form for julebord kan nå arrangeres skattefritt?

Digitale julebord 

Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse uttalt at servering av mat hjemme kan være skattefritt dersom bevertningen skjer i forbindelse med et velferdstiltak som skal bidra til å øke trivsel og samhørighet i bedriften. Et julebord som gjennomføres digitalt vil kunne være et slikt velferdstiltak. Det betyr at arbeidsgiver skattefritt kan dekke mat og drikke for ansatte som deltar  på julebord via for eksempel Teams, Zoom eller Skype. Av praktiske årsaker kan refusjoner likestilles med naturalytelser når arbeidsgiver skal dekke utgifter til mat i slike sammenhenger.

Gavekort til den enkelte ansatte

Dersom en ønsker å gi gavekort på restaurant til de ansatte i stedet for å arrangere julebord, anses dette som gaver til ansatte. Hovedregelen er at alle gaver eller naturalytelser ervervet i arbeidsforhold er skattepliktig inntekt for mottakeren. Det er imidlertid gitt unntak fra hovedregelen om skatteplikt for gaver til ansatte. Ansatte kan motta gaver til en verdi på inntil 2 000 kroner i året skattefritt.

Julebord i mindre grupper

Pandemien og de smittevernbegrensninger den setter for samlinger, gjør at julebord i mindre grupper nå er ansett som et rimelig velferdstiltak som vil være skattefritt for de ansatte.

Behandling av skattefrie julebord

Skattefrie julebord er ikke opplysningspliktige og skal derfor ikke rapporteres i a-meldingen. Det skal heller ikke foretas forskuddstrekk eller beregnes arbeidsgiveravgift. Velferdstiltaket er skattemessig fradragsberettiget for bedriften. Dette gjelder også i de tilfeller tiltaket inkluderer kostnader til alkohol.

Prøv dib og les mer om velferdstiltak og gaver.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no