Opprettet : 28.11.2022 | Sist oppdatert : 28.11.2022

Ny hovedveileder KOSTRA 2023

Fagartikler KommuneNytt regnskapsår og ny KOSTRA hovedveileder, kan bety noen endringer i kontoplan.

For å sikre din kommune mest mulig korrekt regnskap i 2023, oppfordrer vi til å benytte KOSTRAhjelp, når du skal kontere en regning eller fylle ut kontostreng i forbindelse med varebestilling etc.

Her finner du noen av endringer og presiseringer som er gjort:

  • art 874 Eiendomsskatt annen eiendom splittes i fire nye arter: artene 871 Eiendomsskatt vannkraftanlegg, 872 Eiendomsskatt vindkraftverk , 873 Eiendomsskatt petroleumsanlegg og 876 Eiendomsskatt næringseiendom m.m. Art 874 utgår fra og med 2023.
  • det er blant annet klargjort når drifts- og vedlikeholdsutgifter knyttet til leieavtaler skal føres på artene 200, 210 og 220, eller på annen aktuell art
  • det presisert at ulempeserstatning og andre erstatninger knyttet til grunnerverv skal føres på art 470 Overføring til andre
  • det er klargjort at produksjonsavgift på landbasert vindkraft føres på art 877 Andre direkte og indirekte skatter og funksjon 840 Rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd
  • det er presisert at utgifter til leirskole inngår i funksjonen 222 Skolelokaler
  • funksjon 715 Lokal og regional utvikling utgår og erstattes av to nye funksjoner 713 Regional planlegging og planveiledning og 714 Regionale forsknings- og utviklingsprosjekter

 

Hvorfor er det viktig at du konterer riktig?

Politikerne gjør prioriteringer blant annet ut fra hvor mye penger som benyttes innenfor de ulike tjenesteområdene i kommunen
Riktig bruk av mva-kode kan sørge for at kommunen får høyere beløp tilbake fra staten i form av mva-fradrag eller mva-kompensasjon og at kommunen eventuelt unngår straffegebyr som følge av feil mva-kompensasjonskrav.
Regnskaps- og kontrolloppgavene blir enklere og du sparer tid.

Prøv dib kommune eller KOSTRAhjelp neste gang du lurer på hvilken konto, tjeneste eller mva-kode du skal bruke.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no