Opprettet : 18.01.2021 | Sist oppdatert : 18.01.2021

Ny hovedveileder KOSTRA 2021

Fagartikler KommuneNytt regnskapsår og ny KOSTRA hovedveileder, kan bety noen endringer i kontoplan.

For å sikre din kommune mest mulig korrekt regnskap i 2021, oppfordrer vi til å benytte KOSTRAhjelp, når du skal kontere en regning eller fylle ut kontostreng i forbindelse med varebestilling etc.

Her finner du noen av endringer og presiseringer som er gjort:

  • art 070 skal ikke lenger benyttes for lønn til eget personale som driver arbeid av investeringsmessig karakter
  • artene 375, 475, 775 og 895 er fjernet fra offisiell kontoplan– og disse erstattes med artene 380, 480, 780 og 890
  • det er nye særskilte bestemmelser for hvordan art 190 – Leie av lokaler og grunn – skal brukes
  • tolketjenester, logopedtjenester og kommunens betaling av egenandel hos lege/sykehus skal føres på art 270
  • kjøp av tjenester fra kommunale oppgavefellesskap eller interkommunale politiske råd, som erstatter egenproduksjon, skal føres på art 350
  • bidrag til redusert foreldrebetaling i private barnehager skal føres på art 470
  • utgifter og inntekter knyttet til produksjon, distribusjon og omsetning av kraft skal føres på funksjon 322
  • aktiviteter knyttet til beredskapshensyn når kommuner oppretter egne avdelinger for å ta imot personer som trenger å bli innlagt, herunder isolasjonsavdeling i forbindelse med f.eks Covid19, skal føres på funksjon 256

 

Hvorfor er det viktig at du konterer riktig?

Politikerne gjør prioriteringer blant annet ut fra hvor mye penger som benyttes innenfor de ulike tjenesteområdene i kommunen
Riktig bruk av mva-kode kan sørge for at kommunen får høyere beløp tilbake fra staten i form av mva-fradrag eller mva-kompensasjon og at kommunen eventuelt unngår straffegebyr som følge av feil mva-kompensasjonskrav.
Regnskaps- og kontrolloppgavene blir enklere og du sparer tid.

Prøv dib kommune eller KOSTRAhjelp neste gang du lurer på hvilken konto, tjeneste eller mva-kode du skal bruke.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no