Opprettet : 12.11.2021 | Sist oppdatert : 12.11.2021

ESMAs prioriterte områder 2021

IFRS



Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA) har publisert sin årlige uttalelse om prioriterte områder for tilsyn med børsnoterte foretaks finansielle og ikke-finansielle rapportering i 2021.

De prioriterte områdene:

  • Effektene av Covid-19 pandemien – på lang sikt og i gjenopprettingsfasen
  • Klimarelaterte forhold – konsistens mellom finansiell og ikke-finansiell rapportering
  • Forventet kredittap (ECL) – økt åpenhet om verdsettelse

 

I tillegg minner ESMA foretakene om å gjøre de nødvendige forberedelser for å oppfylle kravene til offentliggjøring i henhold til artikkel 8 i taksonomiforordningen (bærekraftsrapportering), som trer i kraft ved årsskiftet.

Finanstilsynet i Norge vurderer om ESMAs retningslinjer er i samsvar med norsk lovgivning før de stadfester overfor ESMAs om retningslinjene vil bli fulgt. Deretter tas de inn i Finanstilsynets årlige uttalelse om sine prioriterte områder.

 

For mer informasjon, se European enforcers target COVID-19 and climate-related disclosures.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no